لیست مراکز ترک اعتیاد ارومیه:

  • مرکز درمان اعتیاد شفق

    شماره تماس: 3489177 - 0441
    شماره فکس: 3489178 - 0441
    آدرس: ارومیه-فلکه بهداری-جنب فروشگاه رفاه-طبقه اول - واحد2