لیست باشگاه های ورزشی ارومیه:

  • باشگاه پرورش اندام مردان آهنین

    شماره تماس: 3677522 - 0441 و 09146029565
    آدرس: ارومیه، خیابان امام علی، بلوار درستکار، جنب فست فود دکتر نیک

  • باشگاه ورزشی و بدنسازی المپیا

    شماره تماس: 3650146 - 0441
    آدرس: ارومیه، خیابان امام علی، بلوار درستکار، جنب کباب سنتی شیرزاد