اداره ثبت احوال ارومیه:

  • اداره ثبت احوال ارومیه

    شماره تماس: 3821527 - 3829089
    آدرس: ارومیه، فلکه مدرس ابتدای بلوار استاد شهریار، اداره ثبت احوال ارومیه
    وب سایت:www.urmia.sabteahval-ag.ir
    فکس: 3827310