لیست تعمیرگاه های ارومیه:

  • تعمیرگاه محمود

    شماره تماس: 2353893 - 0441
    آدرس: بلوار شیخ شلتوت، بالاتر از پمپ بنزین، جنب بانک ملت، داخل کوچه