لیست استخرهای ارومیه:

 • استخر پیام مخابرات

  شماره تماس: 3835000 - 0441
  آدرس: ارومیه - انتهای خیابان 8 شهریورتقاطع خاقانی

 • مجتمع ورزشی شاهدوامورایثارگران

  شماره تماس: 3440800 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان ورزش جنب استخر7تیر

 • استخر شهرداری

  شماره تماس: 3468312 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان ارشاد

 • استخر وسونای آرام

  شماره تماس: 2249380 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان مافی جنب دبستان غیرانتفاعی جامی - پلاک 95/6

 • استخر وسونای برج مهندسین

  شماره تماس: 3470095 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پل قویون

 • استخر قصرموج

  شماره تماس: 3449070 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان ورزش