لیست داروخانه های ارومیه:

 • داروخانه دكتر شاه محمدي

  شماره تماس: 3463321
  آدرس: اروميه –پنجراه – جنب جهاد دانشگاهي – كلينيك كسري

 • داروخانه دكتر فرازجو

  شماره تماس: 2241886
  آدرس: اروميه – ميدان امام حسين – نبش كوچه اول

 • داروخانه دكتر نادر وفادار

  شماره تماس: 2247895
  آدرس: اروميه –پنجراه – جنب زيرگذر

 • داروخانه دكتر رويا پور احمد آذر

  شماره تماس: 2238231
  آدرس: اروميه –خيابان مدني – جنب آزمايشگاه دكتر ميلاني – ساختمان سبز

 • داروخانه دكتر شيرين ارژنگ نيا

  شماره تماس: 2233353
  آدرس: اروميه – خيابان مدني 2 – رو بروي دبيرستان 15 خرداد

 • داروخانه دكتر فتاح پور

  شماره تماس: 2229067
  آدرس: اروميه – خيابان خيام شمالي

 • داروخانه دكتر نفوذي

  شماره تماس: 2220653
  آدرس: اروميه – خيابان خيام شمالي – ساختمان نور

 • داروخانه دكتر اريش

  شماره تماس: 2241991
  آدرس: اروميه – خيابان شهيد اميني – روبروي استانداري – كوي نعمتي

 • داروخانه دكتر علي رخشانخواه

  شماره تماس: 2350640
  آدرس: اروميه –خيابان مدني – جنب بيمه آسيا

 • داروخانه دكترجهانشاهي

  شماره تماس:2350640
  آدرس: اروميه –خيابان شهداء – نرسيده به زيرگذر ولي عصر