لیست دفاتر ازدواج و طلاق ارومیه:

 • دفترخانه ازدواج شماره 3

  شماره تماس: ٢٢٢۶۵٠۵
  آدرس: ارومیه، خیابان امام کوچه مخابرات

 • دفترخانه ازدواج شماره 7

  شماره تماس: ٢٧۶٢١٧٧
  آدرس: ارومیه، سه راه دخانیات روبروی بانک ملت، ساختمان بیمه ایران

 • دفترخانه ازدواج شماره 8

  شماره تماس: ٣۴۶۶۵٧٧
  آدرس: ارومیه، خیابان برق ١۶ متری خیرآبادی کوچه 3

 • دفترخانه ازدواج شماره 14

  شماره تماس: 2259389
  موبایل: 09142017571
  آدرس: ارومیه، خیابان عطایی، روبروی بانک سپه

 • دفترخانه ازدواج شماره 20

  شماره تماس: ٣٨٣٩٨٣۵
  آدرس: ارومیه، فلکه مدرس بلوار استاد شهریار کوچه 4

 • دفتر خانه ازدواج 25

  شماره تماس: 09142028358
  آدرس: ارومیه فلکه زنجیر اول خیابان طالقانی جنب پمپ بنزین آرسام

 • دفترخانه ازدواج شماره 29

  شماره تماس: ٣٣٧٠٨١۴
  آدرس: ارومیه، شیخ تپه کوچه ٨

 • دفترخانه ازدواج و طلاق شماره 1

  شماره تماس: ٢٢٢٨٨٣٢
  آدرس: ارومیه، خیابان امام روبروی بازار بنی هاشم

 • دفترخانه ازدواج و طلاق شماره 6

  شماره تماس:0914417276
  آدرس: ارومیه، خیابان امام میدان ولایت فقیه