لیست مدارس راهنمایی غیر انتفاعی دخترانه ارومیه:

  • مدرسه راهنمایی دخترانه فروغ اندیشه

    شماره تماس: 3822735
    آدرس: ارومیه، شهرک فرهنگیان، خیابان عارف

  • مدرسه راهنمایی دخترانه فرهنگیان

    شماره تماس: 3821199
    آدرس: ارومیه، خیابان شهید باهنر، خیابان فرهنگیان، کوچه 7، پلاک 2