لیست مدارس راهنمایی غیر انتفاعی پسرانه ارومیه:

 • مدرسه راهنمایی پسرانه دانش

  شماره تماس: 3445161
  آدرس: ارومیه، خیابان برق، کوچه شماره 5

 • مدرسه راهنمایی پسرانه فرهنگ

  شماره تماس: 3446626
  آدرس: ارومیه، خیابان شهیدبهشتی، پلاک 26

 • مدرسه راهنمایی پسرانه نصر

  شماره تماس: 3360049
  آدرس: ارومیه، خ والفجر 2، فلکه شهرچائی ، روبروى پارک ملت

 • مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت

  شماره تماس: 3446576
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، نرسیده به چهارراه برق، پلاک 152

 • مدرسه راهنمایی پسرانه کمال علم

  شماره تماس: 3373927
  آدرس: ارومیه، خیابان ساحلی بهنق 1، بالاتر از ارتوپدى نصر