لیست مراکز آماده سازی غذای مجالس ارومیه:

 • کترینگ شوک 2

  شماره تماس: 32256161 - 09147204856
  آدرس: ارومیه-خیابان مافی

 • غذای آماده اسکان

  شماره تماس: 04432255072
  آدرس: ارومیه-خیابان شهید باکری-نبش جارچی باشی
  فکس:04432255073

 • کترینگ و تهیه غذای گندمک

  شماره تماس: 04433450367 - 04433458800 - 04433458822
  آدرس: ارومیه-خیابان آهندوست (شعبه مرکزی)
  شعبه 2: ابتدای خیابان آهندوست
  شعبه 3: چهار راه آزادگان، ابتدای خیابان آزادگان 2

 • کترینگ و تهیه غذای شاطر عباس

  شماره تماس: 04433685454- 04433685555
  آدرس: ارومیه-خیابان مولوی 1- نبش کوی 2
  فکس:04432255073