لیست بیمارستانهای ارومیه:

 • بیمارستان آذربایجان

  شماره تماس: 4- 3463300 و اورژانس : 3944555-0441
  آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، بالاتر از دانشگاه آزاد
  وب سایت:http://azarbaijanhospital.com

 • مرکـــز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

  شماره تماس: 3469931 - 3459538 - 3459539 - 3459540 - 3459541
  آدرس: ارومیه، بلوار آیت ا... مــدرس - بلوار ارشاد
  وب سایت:http://emamclinic.umsu.ac.ir/
  ایمیل: emam-h-uvm@umsu.ac.ir

 • مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

  شماره تماس: 3444591 - 3444592 - 3444593
  آدرس: اروميه، خیابان کاشانی، روبروی مجتمع ورزشی تختی، مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
  وب سایت:http://talegani.umsu.ac.ir
  ایمیل: hospital_taleghani@yahoo.com

 • مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه

  شماره تماس: 2237077
  آدرس: ارومیه، خيابان كاشانی، روبروی خیابان پانزدهم

 • بیمارستان شهید عارفیان

  شماره تماس: 2233190
  آدرس: ارومیه خیابان امام خیابان بسیج

 • بیمارستان رازي اروميه (روانپزشكي)

  شماره تماس: 33-2622932
  آدرس: ارومیه ، جاده سلماس -جنب اداره جهاد کشاورزی- مرکز آموزشي ودرماني رازی اروميه

 • مرکز درمانی و پژوهش امید

  شماره تماس: 3850004 - 0441
  آدرس: : اورمیه، شهرک فرهنگیان، جنب خیابان امید، مرکز درمانی و پژوهش امید. اورمیه صندوق پستی : 588-57135
  وب سایت: http://www.omidcharity.com

 • بیمارستان دکتر صولتي

  شماره تماس: 22222229
  آدرس: ارومیه ، خيابان امام پلاک 602

 • بیمارستان شفا

  شماره تماس: 04432222324
  آدرس: ارومیه خیابان امام
  وب سایت: http://www.shafahospitalur.com

 • بیمارستان سيد الشهدا (ع)

  شماره تماس: 2375907
  تلفن گویا: 2332099
  آدرس: ارومیه بلوار 17شهريور روبروی خ صمدزاده

 • بیمارستان امام رضا(ع)

  شماره تماس: 2233190
  آدرس: ارومیه خ مولوي -خ امام رضا (ع)

 • بیمارستان 523

  شماره تماس: 2233190
  آدرس: ارومیه ، بلوار برق، روبروی خیابان استادان