لیست قالی شویی های ارومیه:

  • کارخانه قالیشویی ارومیه

    شماره تماس:33680505 - 09141477809
    آدرس: ارومیه - میدان امام علی

  • کارخانه قالیشویی ایران

    شماره تماس:33676060 - 33677070
    آدرس: ارومیه - میدان امام علی