لیست فروشگاه های زنجیره ای ارومیه:

 • فروشگاه رفاه - شعبه سردار شهید مهدی باکری(یاس)

  شماره تماس: ۳۴۴۱۱۱۹ - 0441
  شماره فکس: ۳۴۶۰۸۵۰ - 0441
  آدرس: ارومیه - بلوار آیت ا... مدرس - چهارراه همافر - جنب سازمان انتقال خون

 • فروشگاه رفاه - شعبه ابرار

  شماره تماس: 3486315 - 0441
  آدرس: ارومیه- خیابان شهید بهشتی - جنب اداره اطلاعات - کوی یاس

 • فروشگاه رفاه - شعبه شهید جابر سیفی(کاج)

  شماره تماس: ۳۴۸۰۰۵۵ - 0441
  آدرس: ارومیه - فلکه مخابرات-خیابان حسنی - جنب ساختمان ۴۴- ساختمان فخر

 • فروشگاه رفاه - شعبه شهید مهدی امینی(بهداری)

  شماره تماس: ۳۴۴۸۴۲۶ - 0441
  آدرس: ارومیه - ابتدای بلوار آزادگان- فلکه بهداری- جنب شیرینی فروشی نوبری

 • تعاونی مصرف فرهنگیان

  شماره تماس: 2224275 - 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان عطایی - کوی دلگشا- روبروی مرکز بهداشت صحیه

 • فروشگاه اتکا

  شماره تماس: 3468060- 0441
  آدرس: ارومیه - خیابان ارتش - جنب مخابرات