تماس با ماآدرس ایمیل: info@urmiabook.com

شماره تماس: 32225301 - 044

موبایل: 09143458801

سامانه پیامک: 30001220512749

آدرس: آذربایجان غربی- ارومیه- خیابان امام- کوچه شهید مجید جعفری- پلاک 27