لیست برندهای ارومیه:

  • کیف و کفش دنیلی (Daniellee)

    شماره تماس: 3443122
    آدرس: ارومیه، خیابان استادان

  • پوشاک کنسل (Cancel)

    شماره تماس: 3463039
    آدرس: ارومیه، خیابان استادان روبروی قنادی بی بی

  • بوتیک مهران

    آدرس: ارومیه، خیابان مولوی - خیابان امین- خیابان الفت2- خیابان اباصلت
    آدرس اینستاگرام: instagram.com/mehran.boutique