لیست برندهای ارومیه:

 • کیف و کفش دنیلی (Daniellee)

  شماره تماس: 3443122
  آدرس: ارومیه، خیابان استادان

 • پوشاک کنسل (Cancel)

  شماره تماس: 3463039
  آدرس: ارومیه، خیابان استادان روبروی قنادی بی بی

 • بوتیک مهران

  آدرس: ارومیه، خیابان مولوی - خیابان امین- خیابان الفت2- خیابان اباصلت
  آدرس اینستاگرام: instagram.com/mehran.boutique