لیست دبیرستانهای غیرانتفاعی پسرانه در شهر ارومیه:

 • دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی دانش

  شماره تماس: 3445161
  آدرس: ارومیه، خیابان برق، کوچه شماره 5

 • دبیرستان پسرانه امید فردا

  شماره تماس: 3445129
  آدرس: ارومیه، خیابان بهشتی، روبروى هتل تک ستاره

 • دبیرستان پسرانه اندیشه برنا

  شماره تماس: 3467843
  آدرس: ارومیه، بلوارامامت کوى صبا، کوچه دوم ، پلاک28

 • دبیرستان پسرانه دهخدا

  شماره تماس: 3448474
  آدرس: ارومیه، خیابان آیت الله کاشانی ، کوچه شهیدگمنام

 • دبیرستان پسرانه راه نور

  شماره تماس: 2223518
  آدرس: ارومیه، فلکه اول باکرى، پلاک 375

 • دبیرستان پسرانه سروش

  شماره تماس: 3467061
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده ، چهارراه برق

 • دبیرستان پسرانه مولوى

  شماره تماس: 3368883
  آدرس: ارومیه، والفجر2، روبروى پارک ملت

 • دبیرستان پسرانه هوشیار

  شماره تماس: 3449508
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، پلاک 223

 • دبیرستان پسرانه دکترحسابی 1

  شماره تماس: 3465479
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده

 • دبیرستان پسرانه سهند

  شماره تماس: 3368180
  آدرس: ارومیه، بلوارنبوت، کوچه 12، پلاک 21