لیست اتو گالریها و بنگاه های فروش ماشین ارومیه:

  • اتو والا

    شماره تماس: 04432339499
    آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، خیابان اول، پلاک 6