لیست عکاسی های شهر ارومیه:

 • استودیو حرفه ای فیلم و عکس شفایی

  شماره تماس: 3659009 0441
  آدرس: ارومیه، انتهای ازداگان 2
  وب سایت: shafayistd.com

 • استودیو سینا

  شماره تماس: 09143881550
  آدرس: ارومیه، خیابان شورا

 • استودیو صحنه

  شماره تماس: 09141451964
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، کوی 34