لیست دفاتر و کانونهای تبلیغاتی شهر ارومیه:

 • هنر مانی

  شماره تماس: 09144470684
  آدرس: ارومیه فلکه جهاد خیابان استاد برزگر پلاک 131

 • کانون آگهی و تبلیغاتی پیناس گرافیک

  شماره تماس: 09147948939 - 09143468939

 • تبلیغات روی کیوسکهای مطبوعاتی

  شماره تماس: 09142789925
  آدرس: خیابان دانش مجتمع الماس غرب طبقه 7 واحد 700

 • گیتی افروز

  شماره تماس: 3465575 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان بهشتی انتهای منصور افشار مجتمع ای سی تی دانشگاه ارومیه واحد 317

 • طراحی تبلیغاتی ایفل

  شماره تماس: 09141667484

 • ره آورد تبلیغات

  شماره تماس: 2251608 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه 7 واحد 77

 • آفتاب غرب ایران

  شماره تماس: 2236000 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان مدنی 2پشت آزمایشگاه دکتر میلانی ساختمان شرکا طبقه دوم واحد 4

 • پیک موفقیت

  شماره تماس: 2242427 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان کاشانی کوچه دادگر مجتمع حقگو طبقه 2واحد 4

 • رنگینه هنر

  شماره تماس: 09149412512
  آدرس: ارومیه خیابان دانش 2اول کوی ارک پلاک 6طبقه 2

 • ساتراپ

  شماره تماس: 3363527 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان ایالت.کوی سرزبان.پلاک1

 • سیمای ماندگار

  شماره تماس: 3841569 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان خیام جنوبی.پاساژ امیر.طبقه دوم.انتهای سالن

 • عصر هنر

  شماره تماس: 2254235 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان عطایی ساختمان فخر عطایی طبقه سوم واحد 11

 • قلم

  شماره تماس: 2231055 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان باکری.نرسیده به فلکه خیام.طبقه دوم بانک کارآفرین.ساختمان جوشن4.واحد8.پلاک8

دفاتر تبلیغاتی شهر ارومیه
   لیست دفاتر و کانونهای تبلیغاتی شهر ارومیه:

 • هنر مانی

  شماره تماس: 09144470684
  آدرس: ارومیه فلکه جهاد خیابان استاد برزگر پلاک 131

 • گیتی افروز

  شماره تماس: 3465575 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان بهشتی انتهای منصور افشار مجتمع ای سی تی دانشگاه ارومیه واحد 317

 • طراحی تبلیغاتی ایفل

  شماره تماس: 09141667484

 • ره آورد تبلیغات

  شماره تماس: 2251608 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه 7 واحد 77

 • آفتاب غرب ایران

  شماره تماس: 2236000 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان مدنی 2پشت آزمایشگاه دکتر میلانی ساختمان شرکا طبقه دوم واحد 4

 • پیک موفقیت

  شماره تماس: 2242427 - 0441
  آدرس: ارومیه خیابان کاشانی کوچه دادگر مجتمع حقگو طبقه 2واحد 4

 • رنگینه هنر

  شماره تماس: 09149412512
  آدرس: ارومیه خیابان دانش 2اول کوی ارک پلاک 6طبقه 2

 • ساتراپ

  شماره تماس: 3363527 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان ایالت.کوی سرزبان.پلاک1

 • سیمای ماندگار

  شماره تماس: 3841569 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان خیام جنوبی.پاساژ امیر.طبقه دوم.انتهای سالن

 • عصر هنر

  شماره تماس: 2254235 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان عطایی ساختمان فخر عطایی طبقه سوم واحد 11

 • قلم

  شماره تماس: 2231055 - 0441
  آدرس: ارومیه.خیابان باکری.نرسیده به فلکه خیام.طبقه دوم بانک کارآفرین.ساختمان جوشن4.واحد8.پلاک8