لیست قنادی ها و شیرینی فروشی های ارومیه:

 • قنادی بی بی

  شماره تماس:3467024
  آدرس: ارومیه، استادان، نبش کوی چهاردهم

 • نان سالم

  شماره تماس:
  آدرس: ارومیه، خیابان مولوی، بلوار امین، ابتدای خیابان حکمت

 • نان نهارک (تولید کننده نانهای رژیمی)

  شماره تماس:
  آدرس: ارومیه، خیابان مولوی، بلوار امین، ابتدای کوی چهارم